Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/x137host/hristianstvo.net/daniel/cmsimple/cms.php on line 43
Daniel & Vered-Chen Rozen - Сила в поста
 

Сила в поста


Според Библията, всеки християнин има три основни задължения: давай, моли се и пости. Библейският пост изисква много дисциплина и сила – сила, която получаваме от Бога. Твоята лична дисциплина ще ти донесе небесна награда, казва Матей 6 глава. Отдавайки това, което се полага първо на Бога чрез пост, молитва и даване в началото на годината, ти определяш посоката на цялата година.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ПОСТЯ?

1. Нуждаеш ли се от изцеление или чудо?

2. Нуждаеш ли се от нежното докосване на Бога в живота си?

3. Имаш ли мечта, която може да се осъществи единствено чрез Божията сила?

4. Имаш ли нужда от свежа среща с Бога?

5. Копнееш ли за по-дълбоки, по-интимни и силни взаимоотношения с Господа?

6. Искаш ли да имаш повишена чувствителност към Божиите желания?

7. Нуждаеш ли се от разчупване на робство или зависимост в живота си?

8. Имаш ли приятели или близки, които се нуждаят от спасение?

9. Искаш ли да знаеш Божията воля за твоя живот?

Как би искал да постиш?

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА ЗА ПОСТА?

И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.” (І Тимотей 2:1-2).

И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение..” (Римляни 12:1).

Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.” (Матей 6:33).

Не това ли е постът, който Аз съм избрал, да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода угнетените, и да счупваш всеки хомот?” (Исая 58:6).

Искаме да те окуражим да имаш целенасочени молитви по време на поста. Две са нещата, върху които се фокусираме ние, когато практикуваме общ пост: лидерите и финансите. Библията ни учи преди всичко да се молим за нашите управляващи (І Тимотей 2:1-2). Когато ние издигаме в молитва водачите в нашата страна и по целия свят, можем да очакваме Божия мир в живота ни и в нацията ни.

Още едно велико обещание откриваме в книгата Исая. То гласи, че постът, който Бог е избрал „ще развърже несправедливите окови и ще освободи угнетените”. Живеем в тежки икономически времена и знаем, че много хора са във финансова криза. Така че, обединявайки се в пост и молитва, ние вярваме, че оковите ще бъдат разчупени и финансови благословения ще дойдат в живота ни.

Насърчаваме те да търсиш лицето на Господа в молитва и нека твоите решения за библейски пост да дойдат от Него. Моли Бога да ти покаже областите, към които да се насочиш по време на поста и молитвите си. Ние вярваме, че докато се молим и търсим преди всичко Божието царство, давайки на Господа нашето най-добро в началото на годината, Той ще благослови цялата ни година (Матей 6:33).

ВИДОВЕ ПОСТ

Има няколко начина, по които можем да постим. Видът пост, който ще избереш, е между теб и Бога.

Пълен пост, без никаква храна, пиейки само течности (ти определяш броя на дните).

Постът на Даниил, без да се яде месо, сладко и хляб. Пие се вода и сок. Ядат се плодове и зеленчуци.

Тридневен пост. Той може да бъде пълен, като на Даниил или с лишаване от определени видове храна.

Частичен пост. Той е от 6:00 до 15:00 часа или от изгрев до залез слънце. Можеш да избереш между трите вида пост – пълен, като на Даниил или да се лишиш от определени видове храна.

Стихове от Писанията за поста: Матей 6:16-18, Матей 9:14-15, Лука 18:9-14.

Връзка на поста с молитвите и четенето на Словото: 1 Царе 1:6-8, 17-18, Неемия 1:4, Даниил 9:3, 20, Йоил 2:12, Лука 2:37, Деяния 10:30 и 13:2.

Общ пост: 1 Царе 7:5-6, Ездра 8:21-23, Неемия 9:1-3, Йоил 2:15-16, Йона 3:5-10, Деяния 27:33-37

Помни, че Господ отговаря с благословение на сърцето, което искрено Го търси (Исая 58, Еремия 14:12, 1 Коринтяни 8:8). Нека Бог те благослови мощно и да благослови поста ти!

НАСОКИ ЗА ХРАНАТА ПО ВРЕМЕ НА ДАНИИЛОВИЯ ПОСТ


Опитай, моля, слугите си десет дни, през което време да ни се даде зеленчук да ядем и вода да пием.” (Даниил 1:12).

Вкусен хляб не ядях, месо и вино не влизаше в устата ми, и ни веднъж не помазах себе си, догдето не се навършиха цели три седмици.” (Даниил 10:3).

Ако имаш въпроси относно Данииловия или който и да било друг вид пост извън това, което Писанието казва, търси Господа в молитва и следвай водителството на Святия Дух за специфичния начин, по който да постиш ти самият.

Bookmark and Share      

 

 
 

 
 
 
 
Daniel & Vered-Chen Rozen