Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/x137host/hristianstvo.net/daniel/cmsimple/cms.php on line 43
Daniel & Vered-Chen Rozen - Значението на думата SHALOM
 

Значението на думата SHALOM

Всеизвестно е, че еврейската дума SHALOM означава МИР. Но всъщност мирът е само малка част от нейната същност. Дори и днес в Израел, ние употребяваме думата ШАЛОМ непрекъснато в нашето ежедневие. Използваме я, за да поздравим хората, както и за да се сбогуваме с тях. Въпреки това, ШАЛОМ означава много повече от просто мир, здравей или довиждане.

В Конкорданса на Стронг, Strong's Concordance 7965, е дадено следното определение на еврейската дума Shalom: завършеност, цялост, здраве, мир, благополучие, безопасна сигурност, благоденствие, съвършенство, пълнота, спокойствие, почивка, хармония и пълно отсъствие на тревога и смут.


Когато се изследва значението на думата Шалом в превода на Библията Кинг Джеймс, става очевидно, че е използвано точно това определение. Shalom идва от корена на глагола Shalom, който означава да бъдеш завършен, съвършен и цял. В модерния иврит очевидно се свързва с думата Shelem, означаваща да платиш за и Shulam, което значи да бъде напълно изплатено. Sar SHALOM (Княз на Мира) е едно от описателните имена, използвани в Библията, за да характеризират служението и личността на Месията (Исая 9:6). Божият Син е напълно съвършен във всичко.  

Така че, когато изговаряме думата ШАЛОМ, ние прокламираме не само мир, но и всички тези значения на думата за този човек. Това е мощно благословение!!!Спомнете си какво казва Божието Слово в Притчи: „Смърт и живот има в силата на езика”!

Наскоро чух в християнска програма по телевизията един мъж да казва: „Нищо чудно, че еврейският народ е толкова благословен. Всеки път, когато казват „Шалом” един на друг, те всъщност позволяват пълното значение на думата ШАЛОМ (виж по-горе) да бъде прокламирано върху тях.” И той шеговито продължи, твърдейки: „Този поздрав би бил много по-полезен за американския народ, ако хората започнат да се благославят взаимно с ШАЛОМ вместо обичайното „Здрасти” или „Здравейте”. Докато живяхме в Израел, ние също свикнахме да поздравяваме с ШАЛОМ вместо със „Здравей", както преди."

Както Месиански евреи, сме призовани да ви благославяме и ние приемаме това напълно сериозно, молейки се за вас и поздравявайки ви с ШАЛОМ. Ето защо, от сега нататък, когато ние или някой друг ви казва ШАЛОМ, вие можете да го приемете като огромно благословение, и да отговорите със сърдечно ШАЛОМ!"

Числа 6:24-26 „Господ да те благослови и да те опази. Господ да осияе с лицето Си над теб и да ти покаже милост. Господ да издигне лицето Си над теб и да ти даде ШАЛОМ.” В Името на SAR SHALOM – Царя на Мира. Амин.

Bookmark and Share     


 

 
 

 
 
 
 
Daniel & Vered-Chen Rozen