Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/x137host/hristianstvo.net/daniel/cmsimple/cms.php on line 43
Daniel & Vered-Chen Rozen - Какво можехме да направим?
 

Какво можехме да направим?

От Малкълм Бейкър

„Прочее, ако някой знае да прави добро и не го прави, това е грях за него.” (Яков 4:17).

Какво можехме да направим в нацистка Германия, докато хитлеровите главорези масово унищожаваха евреите в газовите камери? Какво е отношението ни към евреите днес, когато нации и хора са се издигнали срещу тях, с цел да ги унищожат? Ето споделеното от един очевидец за това, как някои от членовете на църквата са реагирали на нацизма през онези години:

Живеех в Германия по време на нацисткия Холокост и считах себе си за християнин. Чувахме слухове за това, което се случва с евреите, но се опитвахме да стоим настрана, защото си мислехме, какво пък би могъл да направи който и да било, за да го спре?

Една железопътна линия минаваше зад нашата малка църква. Всяка неделя сутрин чувахме пронизителната свирка от далечината, а после и равномерното тракане на колелата по релсите. Смущавахме се, когато до нас дотсигаха отчаяните викове на евреите, идващи от преминаващия влак. Давахме си сметка, че те бяха натъпкани като добитък във вагоните!

Седмица след седмица свирката пронизваше тишината със зловещия си писък. Ние се смразявахме от приближаващия шум на влака, защото знаехме, че  ще чуем и виковете на евреите, пътуващи към лагерите на смъртта. Звукът на техните крясъци ни ужасяваше и измъчваше.  

Знаехме времето, когато влакът преминава и щом чуехме изсвирването, започвахме да пеем химни. Докато зловещата композиция преминаваше покрай нашата църква, ние пеехме, викайки с възможно най-високите децибели на гласовете си с надежда да заглушим писъците, идващи от вагоните. Ако се случеше да чуем някой крясък, започвахме да пеем още по-силно, докато шумът заглъхне и напълно престанем да го чуваме.

Изминаха години от тогава и вече никой не говори за ужаса от онова време. Но аз все още продължавам да чувам този влак в моите сънища...

О, Боже, прости ми! Прости на всички нас, които наричаме себе си християни, но не направихме нищо, за да се съпротивим на злото...

 

Bookmark and Share     

 

 
 

 
 
 
 
Daniel & Vered-Chen Rozen