Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/x137host/hristianstvo.net/daniel/cmsimple/cms.php on line 43
Daniel & Vered-Chen Rozen - Нашето видение
 

Нашето видениеНай-сърдечни поздрави до нашите скъпоценни братя и сестри в Исуса по цялата земя от Ерусалим, Израел!

Така казва Бог: Ето, полагам в Сион камък за основа, камък отбран, скъпоценен, крайъгълен, за твърда основа; Който вярва в него, не ще прибърза да бяга.” (Исая 28:16).

Желнието на нашите сърца е да свидетелстваме истинското Евангелие на Йешуа Хамашая (Исус Месията) както на Неговия народ Израел, така и по цялата земя, достигайки изгубените души и водейки ги до познаване на Бог; утешавайки тези с наранени сърца и хранейки ги с истинската любов на Божието Слово; показвайки Божията любов на невярващите чрез нашите мили думи и добри дела като дълготрайно свидетелство за самите тях.

Ние искаме да видим съживление по целия свят, което ще доведе до по-добро разбиране на Израел като нация, а също и на еврейския народ, основано на Библейските принципи и корени и имащо библейски произход. Да споделим Евангелието с Израел и останалия свят, съобщавайки на църквите корените на тяхната вяра и еврейския произход на Исус Христос.

Да обединим  Израел  и другите народи чрез съвместна работа, хваление и пътувания в Израел.

Ние искаме да участваме в пророчествата за последните времена, като установим псотоянна застъпническа молитва както на местна почва, така и по целия свят, молейки се за мир в Йерусалим, Израел, който е трона на Бог.

Помагайки на болните, бедните и тези, които са в нужда според изобилните блага, с които Бог благославя нашето служение.

Отдавайки се на молитва за мир и единство в цялото Христово тяло и по целия свят.

Като служение ние се молим и надяваме да имаме сграда, посветена на Бог, да имаме горещо желание в сърцата си – да хвалим и славим Бога, на който служим – Бога на Аврам, Исак и Израел.

Тъй като ние се нуждаем от вашата помощ, предварително ви благодарим за вашето дарение, защото както сееш в Божието царство, така и ще пожъниш на земята, а също и в Небесата. В името на Исуса, Амин.

П-р Даниел и Веред-Шен Розен


Rev. Daniel & Vered-Chen Rozen
P.O.BOX 28069 Jerusalem 91280 Israel
E-mail: israel_jfls@yahoo.com
WWW.JFLS.ORG

Bookmark and Share     


 

 
 

 
 
 
 
Daniel & Vered-Chen Rozen