Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/x137host/hristianstvo.net/daniel/cmsimple/cms.php on line 43
Daniel & Vered-Chen Rozen - Вечната и безкрайна Божия защита за Израел
 

Вечната и безкрайна Божия защита за Израел

(ходатайствена молитва за еврейския народ и нацията Израел)


Нека Ти, Боже на Авраам, Исак и Яков, да бъдеш възвеличен и прославен, докато издигам Твоите хора Израел в молитва! Нека да има прозрачност в живота ми, която да разкрива сърцето на Царя на царете, Господа на господарите! Сега аз идвам смирено пред Твоя престол, считайки това за чест – да стоя пред Теб във време като това. Благословено да бъде Твоето свято име завинаги! Амин.

Колко безкрайна и пълна е Твоята мъдрост! Колко дълбока е Твоята любов и вечно е Твоето Слово! Нека да бъда съд, който единствено Ти да изпълваш, докато стоя в пролома за Твоите хора Израел! Благодаря Ти, Господи, че си поставил товар в сърцето ми за Своя народ. Нека никога не преставам да идвам до Твоя Трон в застъпническа молитва за нацията Израел. Моля Те да ме помажеш с новото миро на Твоя Свят Дух! Аз съм като празен съд, който трябва да бъде изпълнен със Святия Дух, за да служи на Всевишния Бог. Дългът ми е платен с пролятата кръв на моя Господ и Учител Йешуа Месията и аз се моля да живея, изпълнен с Твоя Свят Дух, и мирото никога да не спира да тече!

Татко, аз не мога да се моля с моята собствена сила, а трябва да завися от Твоя Свят Дух, за да ми даде възможност да го правя. Аз желая да имам непрекъснато общение с Теб. Моля Те, мирото на Светия Ти Дух да разпалва огъня в моето сърце и в сърцата на хората Ти Израел. Моля се Твоята Светлина да свети ярко в света, който става все по-тъмен и нека Светлината Ти напълно да превземе този мрак! Нека Твоите хора да уповават на Святия Израилев за снабдяване и закрила.

Както Авраам е знаел, че Бог ще осигури съвършената жертва, ние се молим Твоите хора отново да се обърнат към Теб, и да поставят изцяло доверието и вярата си за опазването им в Бога на Авраам. О, Боже, нека Твоите хора да чуят ясно призива на Господаря Йешуа, да Го последват, когато Той ги призове и нека те потърсят лицето Му. „Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. Бог е дух и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.” (Йоан 4:23-24).

Отче, моля се в тези усилни дни застъпниците за Израел да се умножават сред вярващите. Нека да видиш благословението – тялото на Месията да се сплотява за Израел, както никога преди. Аз се моля за единство в Тялото с цел да стоим заедно в подкрепа на Израел. Нека всички ние се съгласим, да не даваме повече място на антисемитизма и на заместителната теология в тялото на Месията!

Татко, моля се духът на компромис да бъде вързан и духът на истината да направлява хората в правата и тясна пътека към истинския мир за Израел и Палестина. Съедините щати даде на Израел пътна карта на мир, искайки от тях да се откажат от земята на Палестина заради тяхната собствена държава. Но ние знаем, Отче, четейки Твоето Слово, че единственият начин мирът да дойде, е чрез Сар Шалом – Княза на мира, Йешуа, Твоя Единороден Син. Нека този ден да дойде скоро, Господи! Твоето Слово казва: „Ти няма да приемеш разделянето на земята, която хората Ти са възстановили след две хиляди години.” Сега не е време за разпиляване на Твоите хора, а за повторно събиране. Това е времето, когато кръвта на Йешуа вика от пръстта в сърцето на Израел. Това е времето, когато сухите кости, описани в Езекил 37 ще оживеят отново и Израел ще бъде възстановен! Алелуя!

Твоят Завет за земята е вечен и безусловен и никой не може да промени това! О, Татко, нека нацията ми САЩ да осъзнае, че трябва да стои с Израел независимо от всичко! Нека хората да получат обвинение за това и да търсят Твоята воля за Израел! Моля се нашият президент и неговият кабинет да достигнат до разбирането, че Израел е зеницата на окото Ти, и че размерът на отстъпките с Палестина няма да промени това. Нека нашият президент да търси лицето Ти и да бъде покорен на Твоя призив върху неговия живот. Нека той да изследва Писанията по този въпрос и да търси лицето Ти в молитва, преди да вземе каквото и да било решение относно Израел или за започване на война срещу Ирак. Моля се той и лидерите на тази нация да видят, че благословенията изобилстват, когато те целенасочено вървят в пътя на Господа.

Аз се моля за единство в ума, сърцето и целите на израелското ръководство. Моля се Божествената мъдрост, страхът от Господа и почитта на Негава святост да бъдат отправна точка при вземането на всяко решение за Израел. Моля се управляващите да осъзнаят, че само военната сила и човешката мъдрост не са достатъчни за победа в предстоящите битки. Моля се те да проумеят, че оцеляването на Израел и евреите е духовна битка, а не естествена, и тази битка е на Господа, а Той Победителят. Моля се за закрилата на еврейските водачи, техните семейства и за закрилата на цялата еврейска общност. Нека стена на защита да обгради Израел. Нека Господ на силите да бъде с всички вас.

Татко, моля се за семействата, пострадали от терористичните атаки в Израел. Аз издигам всяко семейство, което е загубило любим човек; мечтите им са били унищожени, синове и дъщери са били изгубени, всеки ден да се събуждат с надежда за живот, въпреки че са изправени пред несигурност. Някои сватби не са могли да се състоят, защото някои са били на грешното място в грешното време. О, Татко мой, сърцето ми скърби за тези семейства, загубили свои близки, но също и за тези, които се страхуват всеки ден, че сред жертвите може да се окаже техният син или дъщеря, майка или баща.

О, утеши ги в скръбта им и ги опази в сянката на Своите криле! Славя Те, Боже, Който Един ден ще обършеш всяка сълза от очите им, и няма да има повече смърт, нито скръб или да плач. Там няма да имаме повече болка и ще намерим почивка от миналите неща! Аз се моля за мира на Ерусалим и за Твоята слава – да се разкрива на всички в Израел.

Bookmark and Share     

 


 

 
 

 
 
 
 
Daniel & Vered-Chen Rozen