Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/x137host/hristianstvo.net/daniel/cmsimple/cms.php on line 43
Daniel & Vered-Chen Rozen - Потопени в Божието присъствие
 

Потопени в Божието присъствие

 

Обръщане на нашите сърца към Отец –

чрез интимно хваление и поклонение

 

Псалм 37:7 казва: „Облегни се на Господа и чакай Него”. Когато се потапяме в присъствието на Бога, ние се намираме в място на съвършена ПОЧИВКА. Това е тайно, скрито място, където очакваме срещата с Него.

 

Дай време на Бога! Йешуа Месията – Исус Христос инвестира Своите първи 30 години, подготвяйки се за служението Си. Мойсей прекара 80 години, докато се превърне във велик водач. Времето е твой приятел. Не бързай! Помни – търпението е оръжие, което ще подмами силите на заблуда да се разкрият.

 

Благ е Господ към ония, които Го чакат, към душата, която Го търси. Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа.” (Плачът на Еремия 3:25-26). „Потапянето” е термин, използван да опише очакването ни с упование и почиването ни в Божията любов. Това е едно от най-мощните откровения, които съм получавал.

 

Има ли примери за потапяне в Библията? Какво е потапянето? Защо се нуждая от потапяне? Къде бих могъл да се потопя? Как да се потапям? Мога ли да съм сигурен, че съм потопен в Святия Дух? Колко дълго да продължи потапянето?

 

Ето какво казва Библията: Псалм 23:1-3а „Господ е Пастир мой. Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда. Освежава душата ми”; Псалм 4:4 „Размишлявайте в сърцата си на леглата си и мълчете.”


Матей 11:28-30 „Елате при мен всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си и научете се от Мене, защото Аз Съм кротък и смирен на сърце, и ще намерите покой за душите си.”


Евреи 4:9-11 „Следователно, за Божиите хора остава една съботна почивка. Защото оня, който е влязъл в Неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от Своите Си. Затова нека се постараем да влезем в тая почивка, за да не падне някой в това, да дава същия пример на неверие.”


Какво е потапяне? По време на първото съживление, хората са
били изпълнени със Святия Дух, докато са очаквали обещаното от Господа. Събрани всички на едно място (в Горницата), те наистина дочакали Петдесятница и били изпълнени с благословенията на потапянето в Духа. Въпреки че „потапянето” включва очакането Господ да излее Духа Си върху нас, то е много повече от това. Потапянето в присъствието на Бога включва почивката ни в Неговата любов, а не борбата в молитва. Докато си почиваме в очакване на Божието присъствие, Господ поема контрола и започва да насочва вниманието ни към Слово от Писанията или чрез видения (картини), които виждаме чрез нашите духовни очи.


Защо се нуждаем от потапяне? Има дълбока нужда, заложена във всеки от нас, да бъдем близо до нашия Бог. Личното преживяване с Бога е нещо, към което трябва да се стремим, а не да го отбягваме. Докато нашата вяра е основана на Божието Слово, личните ни опитности с Бога ще направят Писанията живи и разбираеми за нас. Библията е книга, която описва преживяванията на мъже и жени с Господа, разказвайки техните истории и как животът им е бил променен чрез Божествена среща. Твоят живот също ще бъде променен, когато се срещнеш с Него.

 

Как да се потапяме? Можеш да си прав, на колене, легнал по очите си или да седиш. Важното нещо е да си на сигурно и удобно за теб място с търсещо Бога сърце. Покажи своята привързаност към Исус! Личното преживяване на Божието присъствие ще ти помогне да възлюбиш Бога с цялото си сърце и душа (Матей 22:37). Смири себе си пред Господа! Възложи Му всичките си безпокойства и грижи и споделяй с Него!


Можеш да се помолиш с молитва, подобна на тази: „Адонай Йешуа / Господи Исусе, моля Те да прегледаш сърцето ми и да ме изпълниш с Духа Си. Бъди близо до мен. Нека да вкуся Твоята любов." Нека издигнем сърцето си в поклонение и да предадем себе си на Господа. Ако се разсеете, съсредоточете отново мислите си върху Исус Христос. Спомнете си защо искате да се потопите и слушайте песни на поклонение.

 

Мога ли да съм сигурен, че съм потопен в Святия Дух? Да, ти можеш. Помни, че всяко нещо, което получаваме от Бога, ние го получаваме чрез вяра. Нека да се доверим на Божията любов и добронамереност и да търсим Него. Ние не бива да бъдем негативни, нито изпълнени със страх. 

 

Йешуа Месията казва в Лука 11:11-13 „Кой е оня баща между вас, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък; или ако му поиска риба, наместо риба, ще му даде змия; или ако поиска яйце, ще му даде скорпия? И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на ония, които искат от Него?”

 

Колко дълго да продължи потапянето? Най-често отнема около петнадесет минути, за да се успокоим и да влезем в почивка, но времето е различно. Исус Христос е Господарят на съботата и Той иска да влизаме в Неговата почивка. А плодът на Духа е: любов, радост мир, така че ние трябва да се имаме качествено време с Него. Не можем да насилим или да бързаме в това. Идеята не е да търсим нещо, а да някого. Нека отделим време само, за да бъдем с Него, да Го обичаме и Му позволим да ни обича.

 

Ако се случи да заспите, не се притеснявайте. Ако ви прекъснат, можете да се върнете и да продължите отново. Ще разберете в сърцето си, кога е времето да свършите. Ще почувствате удовлетворение в сърцето си и мир да отидете и да се заемете с ежедневните си неща.

 

Така че, потапяйте се и се приготвяйте за прекрасните неща, които Abba / Татко е на път да направи за нас. Нека да "уловим Огъня"!

 

п-р Даниел Розен

Bookmark and Share     

 

 
 

 
 
 
 
Daniel & Vered-Chen Rozen