Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/x137host/hristianstvo.net/daniel/cmsimple/cms.php on line 43
Daniel & Vered-Chen Rozen - Отвори себе си за Неговия глас
 

Отвори себе си за Неговия глас


-          Бог ни говори чрез Словото Си.

-          Бог ни говори чрез мислите ни.

-          Бог ни говори чрез разговорите ни с другите.

-          Бог ни говори чрез обстоятелствата.

Да чуваме Божия глас в Словото Му

Да познаваме Бог – Бог е говорил на човека и Библията е Неговото Слово, дадено ни, за да ни направи мъдри в спасението ни. Библията казва: „В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог” (Йоан 1:1). На друго място четем: „Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата” (ІІ Тимотей 3:16).

Да изпитваме сърцето си за да чуваме гласа на Духа, Бог изисква от нас да сме дисциплинирани. За да можем да Го чуваме, ние трябва да се научим да различаваме Неговия глас от собствения си; да осъзнаем, че нашето сърце е измамливо дори и по отношение на самите нас: „помислите на човешкото сърце са зло още от младините му” (Битие 8:21); да разберем, че само Святият Бог познава нашето сърце истински. Той казва: „Сърцето е измамливо повече от всичко е страшно болно; кой може да го познае? Аз, Господ, изпитвам сърцето” (Еремия 17:9-10); да се научим да приемаме времената, когато Бог ни изпитва; да се научим да приемаме факта, че за наше добро Бог проверява ревността ни за Него. Ние знаем, че Той е всезнаещ и че ни изпитва не, за да научи какво си мислим, а за да ни помогне да видим колко много нечестие има в дълбините на сърцата ни. В Своята милост Той ни посочва всичко това, за да достигнем до покаяние.

Бог отваря нашите духовни очи, за да ни заведе там, където трябва да бъдем. Имаме свято призвание в Словото – да се издигнем от нашите неща към нещата на Господ. Бог излива Духа Си върху всяка твар. Той ни води от слава в слава и трябва да Му позволим да промени нашето възприятие и реакциите ни на обстоятелствата в живота. Пророческите откровения, дарби и движения днес се изливат като огън над хората по цялата земя. Когато гласът на Бог заговори, Той донася промяна,  издигане, ново разбиране и просвещение за всички, които докосва.

Направи така, че да си не само инструмент на Бог, а и Негов истински син, издигнат точно за време като това. В този час Бог издига синове и бащи както никога преди. Той призовава тръби, които да звучат със същия огън, който гореше в Еремия. Неговото Слово ще звучи като огън и ще пронизва костите ни.

п-р Даниел Розен

Bookmark and Share      

 

 
 

 
 
 
 
Daniel & Vered-Chen Rozen