Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/x137host/hristianstvo.net/daniel/cmsimple/cms.php on line 43
Daniel & Vered-Chen Rozen - Рош Ашана
 

Рош Ашана            Еврейската Нова година (Рош Ашана) в буквален превод е „главата или  началото на годината”. Възцаряването на Бог (Денят на коронацията), Съдният ден, Йом Ха-Зикарон – Денят на възпоменанието, Рожденият ден на света... 
Това е Съдният ден или Денят на самооценка и възпоменание, когато всички евреи по целия свят си припомнят извършените дела и искат прошка за греховете си.

            Това е денят за надуването на Шофара, защото звукът от шофар (рог от овен) е оповестил в Храма началото на десетдневния период, известен като Най-святите Дни, дни за покаяние или „Празникът на тръбите”.

            Това е ден за възпоменание, в който евреите препрочитат историята на своя народ и се молят за Израел.

            И разбира се, това е първият ден от Новата Година, който празник се отбелязва с поздравителни картички, специални молитви и празнично направени сладки храни, за да бъде сладка и плодородна Новата година.

            Рош Ашана се празнува през първия и втория ден на седмия месец от еврейския календар – Тишри. По западния календар обикновено е през септември.

            Обичаите по време на Рош Ашана са прости. Единствената заповед, определена за празника е, да се надуе Шофара в Храма и звукът му да оповести началото на „Най-святите Дни”.

              На Рош Ашана се събира цялото семейство на празнична трапеза и ядат задължителните традиционни храни, подсладени с мед, ябълки и моркови – символизиращи сладостта, благословенията, изобилието и надеждата за предстоящи по-сладки години.

              Първата вечер яденето започва с ябълка, потопена в мед. Хлябът (чаллах) обикновено се яде в събота (не е сплетен, както обикновено, а е омесен и изпечен), кръгъл – с надеждата, че следващата година ще дойде гладко, мирно, без скръб и нещастия. Яде се потопен в мед.

                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                Звукът на тръбите е знак за завръщането на Месията (Христос) и припомняне за Божията милост към Авраам, след като замени овена да бъде принесен в жертва вместо неговия син Исаак /Битие 22/. Исаак е преобраз на Христос. Както Авраам принесе сина си в жертва на олтара, така и Бог Отец принесе Сина Си в жертва на Голгота.

                Евреи 11:17-19 – „С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исаак жертва. Да този, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син, този, комуто беше казано: „По Исаак ще се наименува твоето потомство”, като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, отгдето и го получи обратно като преобраз на възкресението.” Както Исаак, така и раждането на Христос, са чудеса. И двамата с покорство заемат мястото на жертвата.

               Тромпетите (звукът от тръбите) са се използвали като сигнали за война.  Йешуа (Исус) е Военачалник на армията на Бог. Еврейският народ търсеше водач, който да се противопостави на римската армия. Йешуа дойде първия път, за да осуети делата на сатана и да спаси сърцата на хората от греха „и като ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него”. (Колосяни 2:15).

              По същия начин този празник ни говори за духовното воюване. „Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. <!--[if !vml]--><!--[endif]-->Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите”. Исус е нашата броня, защото Той победи сатана. И когато се предадем на Христос, ние ще победим над злите сили (Ефесяни 6:11-13).

               Празникът на тръбите може да бъде много специален момент за вярващите в Исус. Нашите грехове не са простени само, защото вярваме. Яков 2:19 казва: „Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш; и бесовете вярват и треперят.”  За да ни бъде простено, ние трябва да се покаем в сърцето си. Ние трябва да се смирим пред нашия Небесен Баща и да Го помолим за прошка, вярвайки, че Той ще ни прости, както баща прощава на детето си. Опрощението, към което се стремим, ни е гарантирано – за него Исус плати, като стана изкупителна жертва на Кръста.

                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

       Кога се е използвал Шофарът?

     Звукът на тръбата е използван, за да доведе Мойсей до върха на планината. „И когато тръбният глас се усилваше Мойсей говори, и Бог му отговори с глас. И Господ слезе на върха на Синайската планина. И Господ повика Мойсей до върха на планината; и Мойсей се възкачи.” (Изход 19:19-20)

     Това е бил сигнал, използван по време на война. „И когато дойде, засвири с тръба в Ефремовата хълмиста земя, та израилтяните слязоха с него от хълмистата земя, и той бе на чело” (Съдии 3:27)

      Тръбата е оповестявала началото на юбилейната година: „на десетия ден от седмия месец, да накараш да се затръби с възклицание; в деня на умилостивението да накарате да се затръби из цялата ви земя.” (Левит 25:9)

     Използван е и при коронацията на нов цар: „свещеник Садок и пророк Натан нека го помажат там за цар над Израил и засвирете с тръба и кажете: Да живее цар Соломон!” (3 Царе 1:34)

      Това е знак за повторното събиране на разпръснатия Израел: „И в оня ден ще затръби голяма тръба; и загиващите в Асирийската земя и изгонените, които са в Египетската земя, ще се кланят Господу в светия хълм в Ерусалим” (Исая 27:13)

      Звукът от тръбата е звучал и при опасност. „Може ли да засвири тръба в град и хората да не се уплашат?” (Амос 3:6)

     И най-очакваният звук на тръбата е, когато ще извести идването на Месия: „Господ ще се яви над тях, И стрелата Му ще излезе като мълния; И Господ Йехова ще затръби, и ще върви с южни вихрушки.” (Захария 9:14)

Bookmark and Share      

 

 

 
 

 
 
 
 
Daniel & Vered-Chen Rozen