Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/x137host/hristianstvo.net/daniel/cmsimple/cms.php on line 43
Daniel & Vered-Chen Rozen - Чуване на Божия глас
 

Чуване на Божия глас

-    Готов ли си да слушаш?

Всички ние ужасно много желаем да чуваме гласа на Бог. Знаеш ли обаче, че това съвсем не е трудно? Всъщност Бог иска да чуваш гласа Му! Той не ни говори чрез странно усещане в стомаха ни, тайнствени вибрации или пък медиуми. Да чуваш гласа на Бог е толкова естествено, колкото да разговаряш с най-добрия си приятел. И нещо повече, ние можем да чуваме гласа Му всеки ден, а не само в „специални” случаи или чрез магически песнопения. Той ни говори чрез естествените неща, които ни се случват във всекидневието. Искаш ли да чуеш Божия глас? Тогава се приготви да слушаш!

-    Защо искаш да Го чуеш?

Защо искаш да чуеш Божия глас? Този въпрос може би ти звучи глупаво, но нашите мотиви са от голямо значение за всичко, което правим. „Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето” (Евреи 4:12).

Искаш ли да чуеш Божия глас? Ако наистина искаш, много вероятно е ти вече да го чуваш, защото Той е този, който е вложил това желание в сърцето ти.

-    Да чуваме гласа на Бог, четейки Словото Му

В своята книга Knowing God, авторът J. I. Packer пише: „ Бог е говорил на човека, a Библията е Неговото Слово, подарено на нас, за да ни даде мъдрост в спасението”. А в Библията се казва: „В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог” (Йоан 1:1). На друго място четем: „Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата” (ІІ Тимотей 3:16).

Може би си чул много хора да заявяват, че Библията е просто книга, написана от човеци. Но самата Библия ни казва, че тя е Словото на Бог! Може ли да й се доверим? Доказателствата от човешката история, археологията, изпълнените пророчества и личните свидетелства през вековете всъщност потвърждават, че тя е Словото на Живия Бог. И ако искаш да чуваш гласа на Бог – чети Библията! Направи си план за всеки ден и се придържай към него.

-    Да чуваме гласа на Бог чрез молитвата

Когато искаш да започнеш разговор с някого, какво правиш? Заставаш ли пред него с надежда, че той ще те заговори? Понякога това може и да проработи, ако човекът е общителен, но обикновено ние сме тези, които започваме разговор, отваряйки собствената си уста и привличайки вниманието на другата личност. Същото е и с Бог! Той много обича, когато Му говорим и това са всъщност моментите, когато се приготвяме да чуем Неговия глас. Молитвата е нещо такова: „Здравей, Господи, пак съм аз. Вярвам, че Ти си ме създал и съм уверен, че по-добре от мен знаеш къде/как бих могъл/а да изживея живота си по най-добрия начин. Искам да Те опознавам повече. Ти виждаш какво се случва в живота ми сега и аз бих искал/а да науча какво мислиш по този въпрос и как да се справя с тази ситуация. Би ли разговарял днес с мен?

При един обикновен разговор ние първо задаваме въпроса и след това чакаме да получим отговор от  човека, с когото разговаряме. Същото е и с Бог! Щом сме приготвили сърцата си да чуем гласа Му чрез молитвата, ние ще Го чуем! Дали наистина чуваме глас? Някои казват „да”, но обикновено не става така. Възможно е да не „чуем” гласа на Бог гласно, но Той ни говори по най-различни начини. Ето някои от тях:

1.   Той ни говори чрез Библията.

2.   Той ни говори чрез нашите мисли.

3.   Той ни говори чрез разговорите ни с други хора.

4.   Той ни говори чрез обстоятелствата.

-    Да чуем гласа на Бог чрез Йешуа/Исус

Библията още ни казва, че Исус е Бог в човешка плът. Ето защо, ако наистина искаш да чуваш Божия глас, ти ще трябва да изучаваш учението на Йешуа/Исус. Ето как Йоан го описва: „Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха, за Словото на Живота” (І Йоан 1:1).

Също така трябва да имаш и лично общение с Исус. Опитвал ли си се някога да завържеш разговор с някого, когото не познаваш? Обикновено не се стига далеч...

Малко преди да бъде прикован на кръста, Исус се срещна с учениците Си, за да им обясни какво щеше да се случи, след като Той вече няма да бъде сред тях. „И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде” (Йоан 14:16-17). Следователно Святият Дух е начинът, по който чуваме гласа на Бог!

-    Да чуем гласа на Бог с помощта на Святия Дух

А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.” (Йоан 14:26). Втората глава от Деянията на апостолите ни описва какво се случи в деня на Петдесятница, след като Исус се беше възнесъл на Небето. Стих трети казва, че те се изпълниха със Святия Дух – Съветника, обещан от Исус. Тази уникална Личност на Бог не дойде при тях като някой, когото можеха да пипнат и видят, а като някой, който щеше да заживее в тях. Същият този Дух е тук и днес – за теб и мен. Моли Бог да те изпълва с Него всеки ден и Той ще подготви сърцето ти да чуе гласа Му. Неговият Дух, този спокоен, нежен глас в теб е този, който ще ти припомни какво казва Бог и ще ти помогне да разпознаеш всички възможности, които Той дава в живота ти.

-    Да чуем гласа на Бог – последната дума на Господаря

И така, ние имаме Библията, молитвата, Исус, Святия Дух и нашите собствени сърца, които ни помагат да чуем гласа на Бог. Ти искаш ли да чуеш гласа Му? Задавам ти този въпрос за последен път, защото Бог ще отговори само на сърца, които наистина желаят това. В книгата Откровение четем: „Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.” (Откр. 3:20). Бог никога няма да те накара на сила да Му се покориш, но чака момента, когато сам поискаш да го направиш. Чуваш ли гласа Му точно в този момент? Нека твоят последен отговор да е правилният!

П-р Даниел Розен
Йерусалим, 14 Юни 2009 г.

Bookmark and Share     

 

 
 

 
 
 
 
Daniel & Vered-Chen Rozen