Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/x137host/hristianstvo.net/daniel/cmsimple/cms.php on line 43
Daniel & Vered-Chen Rozen - Историята на празника Ханука
 

Историята на празника Ханука


През 168 г. пр. н. е. Антиох ІV Епифан, владетел на Сирия, нахлул в Йерусалим и без особени затруднения го завладял. След като убил много хора и разграбил града, той се върнал в Сирия.

Две години по-късно, Антиох отново се завръща в Йерусалим със своята армия, отнасяйки се към евреите с голяма жестокост. Той разрушил градските стени, опожарил най-добрата част от града и заграбил всички златни съдове и съкровища от храма, пречейки на евреите да жертват и да се покланят. На всичко отгоре осквернил олтара, като пожертвал на него прасе и издигнал жертвеник на Зевс в храма. Евреите били принудени да спрат поклонението на Израилевия Бог, да престанат да празнуват всички еврейски празници и им било заповядано да не обрязват повече синовете си. Хората, които се осмелявали да нарушат тези заповеди, били измъчвани, осакатявани, разпъвани или обесвани.

Един еврейски свещеник на име Мататия, събрал голям въоръжен отряд и възстанал срещу сирийците, преобръщайки езическите им олтари и убивайки тези, които жертвали на тях. Той наредил всички еврейски деца от мъжки пол да бъдат обрязани, след което избягали със семействата си в пустинята и заживели в пещери. Сирийците тръгнали да ги преследват и успели да убият над хиляда души, изгаряйки ги в пещерите им.

След като ги предвождал в продължение на една година, Мататия се разболял и починал, оставяйки своя син Юда Макабей (Judas Maccabeus) като техен водач. Юда и братята му продължили да се борят срещу сирийците и през 164 г. пр. н. е. ги прогонили от страната. След победата, Юда Макабей казал на еврейския народ, че Бог очаква от тях да отидат в Йерусалим, да очистят храма и да принесат жертви. Те отишли, възстановили олтара и върнали святите съдове в храма.

Когато вече били готови да запалят светилника в храма (менората), успели да намерят една друза (малко съдче за съхранение на олио или миро, бел. прев.) с масло (олио), което щяло да им стигне само за един ден. Поставяйки вярата си в Словото на Господа, евреите запалили менората и по чудо маслото не свършило. Светилникът продължил да гори по свръхестествен начин през всичките осем дни, без да угасва, докато те можели да приготвят още олио. Това е осем-дневното Чудо на светлините", празнувано от евреите през всички години до днес като Празникът на освещението на Храма" или Празникът Ханука".

Гореописаната история прилича на случката с пророк Илия, разказана в ІІІ Царе 17:10-16 Той стана, та отиде в Сарепта. И като дойде при градската порта, ето там една вдовица, която събираше дърва; и той извика към нея и рече: Донеси ми, моля, малко вода в съд да пия. И като отиваше да донесе, той извика към нея и рече: Донеси ми, моля, и залък хляб в ръката си. А тя рече: Заклевам се в живота на Господа твоя Бог, нямам ни една пита, но само една шепа брашно в делвата и малко дървено масло в стомната и, ето, събирам две дръвчета, за да ида и да го приготвя за мене и за сина ми да го изядем и да умрем.

А Илия й рече: Не бой се; иди, стори както каза; но омеси от него първо за мене една малка пита та ми донеси, а после приготви за себе си и за сина си; защото така казва Господ Израилевият Бог: Делвата с брашното няма да се изпразни, нито стомната с маслото ще намалее, до деня, когато Господ даде дъжд на земята. И тя отиде та стори според каквото каза Илия; и тя и той и домът й ядоха много дни. Делвата с брашното не се изпразни, нито стомната с маслото намаля, според словото, което Господ говори чрез Илия."

Бог винаги има достатъчно и винаги промисля необходимото за тези, които Му се покоряват и слушат Неговия глас. Той е нашият Снабдител, Богът, Който промишлява.

Месията Йешуа, Царят на евреите и Спасителят на света, който проля Своята кръв за нашите грехове, празнуваше Ханука, според както четем в Евангелието на Йоан 10:22-23 И настъпи в Йерусалим празникът на освещението на храма. Беше зима; и Исус отиде в Соломоновия трем на храма." Исус Христос е Светлината на света и Той е центърът на нашето внимание през този сезон на чудесата.

През първата вечер от празника Ханука, преди свещите на менората да бъдат запалени, се изговарят следните три благословения:

Baruch atah Adonai, eloheynu melech ha-olam, asher kidshanu b'mitzvotav, v'tzivanu l'hadlik ner shel Hanukkah. Благословен да си, Господи, Боже наш, Царю на вселената, Който ни освещаваш чрез Твоите заповеди, и си ни повелил да запалим светлините на Ханука.

Baruch atah Adonai, eloheynu melech ha-olam, sheh-asa nisim la'avoteynu, ba'yamim ha-haim ba'zman ha-zeh. Благословен да си, Господи, Боже наш, Царю на вселената, Който си извършил чудесата за нашите бащи, през дните на този празник.

Baruch atah Adonai, eloheynu melech ha-olam, she-heh-cheyanu, v'kiy'manu, v'higianu la'zman ha-zeh. Благословен да си, Господи, Боже наш, Царю на вселената, Който ни даряваш жизнено дихание, и си ни позволил да отпразнуваме днешния ден.

How To Light the Hanukkah Menorah (Как да запалим Менората на Ханука) – http://www.youtube.com/watch?v=ZAj3lPdnLbA&feature=player_embedded#!

Първа вечер: Исая 60:19, Псалм 27:1.
Втора вечер: Псалм 119:105, 130, Притчи 6:23.
Трета вечер: Матей 5:16, Лука 11:30.
Четвърта вечер: Лука 11:34, Деяния 26:18.
Пета вечер: Йоан 1:4-5, 8:12, 12:35-36.
Шеста вечер: Деяния 26:12-18.
Седма вечер: Ефесяни 5:8-15, I Петрово 2:9, I Йоан 1:5-9.
Осма вечер: Филипяни 2:14-16
.

Bookmark and Share      

 

 
 

 
 
 
 
Daniel & Vered-Chen Rozen