Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/x137host/hristianstvo.net/daniel/cmsimple/cms.php on line 43
Daniel & Vered-Chen Rozen - Няма друго име, дадено на хората,
 

Няма друго име, дадено на хората,

за да се спасят, но само Исус Христос

 

 

 Деяния 4 глава описва една сцена, в която Петър и Йоан свидетелстват смело пред Синедриона за името на Исус Христос. Защото те искрено вярват, че няма друго име освен „Исус Христос”, чрез което човек може да достигне до спасение. Петър, „изпълнен със Святия Дух”, е упълномощен да обяви, че „чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим”.

Какъв духовен смисъл се крие в името „Исус Христос”? И защо Бог не е дал друго име, но единствено Исус Христос, чрез Когото ние трябва да достигнем до спасение?

Разликата между „Исус” и „Исус Христос”

Деяния 16:31 казва: „повярвай в Господа Исуса, и ще се спасиш ти и домът ти”. Има една важна причина, поради която е написано: „Господ Исус”, а не просто „Исус”.

Думата „Исус” означава „човек, който ще спаси хората Си от греховете им”. Думата „Христос” има гръцки произход и означава „Месия" на иврит. Това е „този, който е помазан” (Деяния 4:27), Той е спасителят, който е посредник между Бога и човеците. Това означава, че „Исус” е името на бъдещия спасител, а „Христос” е името на Спасителя, който вече е спасил хората.

През Старозаветните дни Бог помазваше човека, който щеше да бъде цар, свещеник или пророк, като изливаше масло върху неговата глава (Левит 8:12, І Царе 10:1, ІІІ Царе 19:16). Маслото (мирото за помазване) символизира Святия Дух. Следователно, да помажат някого, означава да се даде Святия Дух на човека, когото Бог е избрал.

Исус беше помазан за Цар, Първосвещеник и Пророк. Той дойде на този свят в плът, за да спаси всичките хора, в съответствие с плана на Бог Отец, който е бил предопределен още преди началото на времето. Исус бе разпнат, за да ни изкупи и стана нашият Спасител след възкресението Си на третия ден. Следователно, Той е Месията Христос, Спасителят, който е изпълнил изцяло и съвършено Божия план за спасение.

Преди да завърши изкупителното дело на кръста, ние се обръщаме към Него само с „Исус”. Но след разпъването и възкресението, трябва да се оотнасяме към Него като към „Месията Йешуа”, „Исус Христос”, „Господ Исус”, или „Господарят”.

Трябва да знаете, че има голяма разлика в силата при произнасяне на името „Исус” или „Исус Христос”. „Исус” е името, с което Той се нарича, преди да завърши плана за спасение и врагът ни, сатаната, не се страхува от това име толкова много. Името „Исус Христос” обаче, съдържа в себе си следните три белега: кръвта, която ни изкупи от греха; възкресението, което победи смъртта и вечния живот. При произнасянето на това име, нашият враг, дяволът, трепери от страх.

Много хора пренебрегват тази истина, понеже не разбират разликата. Въпреки това е факт, че Божиите действия и отговори са различни в зависимост от името, което изговаряме (Деяния 3:6).

Когато се молим на Бога в името на нашия Господ Исус Христос и пазим тази скъпоценна истина в нашите умове, ние ще водим победоносен живот, изобилстващ с бързи отговори и откровения от Бог Всемогъщи.

Откъс от книгата „Посланието на кръста” – д-р Джейрок Лий


www.drlee.or.kr/english – Rev. Dr. Jearock Lee

www.manmin.org – Manmin Church Dr. Jaerock Lee

Bookmark and Share     

 

 

 
 

 
 
 
 
Daniel & Vered-Chen Rozen