Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/x137host/hristianstvo.net/daniel/cmsimple/cms.php on line 43
Daniel & Vered-Chen Rozen - Святост и чистота
 

Святост и чистота

ДА КОНТРОЛИРАМЕ МИСЛИТЕ СИ

Да контролираме мислите си вероятно е най-трудната задача, която стои пред нас, докато вървим в пътя на свободата. Порнографията е един могъщ източник на образи, въвличащи ни в грях, които нашата памет може да възпроизвежда бързо и лесно. Ако сте позволявали на сексуални фантазии да препускат щуро из вашите мисли, навярно сега се питате: Възможно ли е тогава изобщо да взема контрол над мислите си? Това, което е невъзможно да превъзмогнем с наши собствени сили, е възможно с помощта на Святия Дух. Наша отговорност е да работим заедно със Святия Дух, като принасяме мислите си в послушание на Исус Христос.

УМИВАНЕ НА МИСЛИТЕ

Споменавал съм проблема на спомените, които сексуалното пристрастяване причинява. Едно от предизвикателствата, които стоят пред нас, е да спрем да имаме влечение към тези спомени. Аз разбрах, че една простичка молитва, с която призовавам Бог да измие греховните спомени от ума ми всеки ден, се оказа много полезна: „Отче, моля Те, измий моите спомени с кръвта на Исуса и ми помогни да умра към всяко греховно желание, което имам в тях. Моля Те, прости ми всеки грях, който съм извършвал в мислите си! Благодаря Ти, Татко. В името на Исус се моля, Амин.”

Основата на тази молитва се намира в Евреи 9:14 „колко повече кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог” и Евреи 10:22 „нека пристъпваме с искрено сърце, в пълна вяра, със сърца, очистени от лукава съвест и с тяло, измито в чиста вода”. Тези думи показват, че кръвта на Исуса очиства нашата съвест от греховните ни дела, така че да можем да служим на Бог. Ако аз се изкушавам да възпроизвеждам тези образи и спомени всеки ден, гласно прилагам кръвта на Исус върху този спомен. Повтарям това няколко пъти, докато изкушението премине.

В добавка на проблема с греховните ни спомени имаме и проблема с духовните ни врагове Ефесяни 6:12 „Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места”, които са големи майстори в изкушението на мислите ни Лука 4:5-6 „Тогава като Го възведе на една планина на високо и Му показа всичките царства на вселената, в един миг време, дяволът Му рече: На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, защото на мен е предадена, и аз я давам комуто ща” и Деяния 5:3 „А Петър рече: Анание, защо изпълни сатана сърцето ти, да излъжеш Светия Дух и да задържиш от цената на нивата?”.

Тези изкушения задоволяват естествените лоши пожелания на нашия ум Матей 15:18-19 „А онова, което излиза из устата, произхожда от сърцето, и то осквернява човека. Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули”. Целта на сатана е да ни склони да използваме нашето въображение и да извършим грях.

СИЛАТА НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО

Нашето въображение е мощен дар от Бог. Въображението ни е съвкупност от фокусирани мисли, които сътворяват реалност в нашият ум. Тъй като сме създадени по Божий образ и подобие, то нашето въображение е една миниверсия на Божието. Бог извика в съществуване цялата вселена от въображението Си.

Например: Само с един бърз поглед към една порно снимка, мога да си представя какво би било да имам секс с личността от снимката. Снимката ми дава само визуална представа, а моето въображение я допълва със звуци, чувства, думи, образи и т. н. Чрез една такава фантазия аз извършвам сексуален грях с човека от снимката в ума си, Матей 5:28 „Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си”.

Сатана промива въображението на хората още от времето на Райската градина. Той подлъга Ева да си представи какво ли щеше да бъде, ако тя притежаваше същото знание, което имаше Бог. Тя пожела знанието, хареса плода на вид и разбра, че беше добър и на вкус. Комбинацията от всички тези фактори я накара да съгреши.

Самият сатана падна в грях, използвайки въображението си, виждайки себе си издигнат като Бог. Той каза в сърцето си: „Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди, и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния” (Исая 14:13-14). И какъв беше резултатът? Сатана беше изхвърлен от Небето.

По същия начин, когато използваме въображението си греховно, това поставя препятствия между нас и Бог. Но слава на Бог, защото имаме власт да контролираме нашите мисли и да прославяме Бог с тях.

КАКВО ДА ПРАВИМ, КОГАТО СМЕ ИЗКУШАВАНИ

Бог ни дава много ясни напътствия как да се справяме с греховните мисли. Ние трябва да пленим всяка грешна мисъл и да я отхвърлим: „Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа” (ІІ Кор. 10:5). Нека да имаме един по-задълбочен поглед върху това.

КАК ДА ПЛЕНЯВАМЕ МИСЛИТЕ

Когато злите мисли нахлуят в ума  ни, трябва да ги разпознаем, да ги пленим и да им заповядаме да се покорят на Исус (ІІ Кор. 10:5). Имаме около 2-3 секунди на разположение да вземем решението да не грешим в мислите си. След като преминем тази точка, имаме по-голям шанс да устоим на изкушението.

Словото ни казва да обуздаваме лошите помисли. Когато полицаите арестуват престъпник, те го връзват с белезници, така че той да не може да причини повече вреда. Така и ние възпираме злите мисли, за да не могат да ни причинят вреда, като въвлекат нашето въображение и спомени в греховни фантазии.

КАК ДА ПЛЕНИМ МИСЪЛТА

Заявете на глас: „Пленявам тази мисъл и я подчинявам на Исус. Връзвам я, за да не покварява моя ум по никакъв начин. В името на Исус.” В допълнение можем също:

1. Да вържем всеки зъл дух, който причинява тези мисли: „В името на Исус, Месията, завързвам всеки зъл дух, който навява тези мисли, и освобождавам мира на Христос в ума си.”

Нашата власт да връзваме духове идва от следното Слово:

Матей 12:29 „как може да влезе някой в къщата на силния човек и да му ограби покъщнината, ако първо не върже силния? – тогава ще ограби къщата му”.

Матей 16:19 „Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата”.

Матей 18:18 „Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата”.

Лука 10:19-20 „Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди. Обаче, недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата”.

Марк 16:17-18 „И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват”.

Псалм 91:13 „Ще настъпиш лъв и аспид; ще стъпчеш млад лъв и змия”.

Деяния 16:18 „Това тя правеше много дни наред. А понеже твърде дотегна на Павла, той се обърна и рече на духа: Заповядвам ти в името на Исуса Христа да излезеш от нея. И излезе в същия час”.

2. Да приложим кръвта на Христа: „Аз покривам моя ум и мислите си с кръвта на Господ Исус. Тя ме очиства и пази.”

ОТХВЪРЛИ ГРЕХОВНОТО ВЪОБРАЖЕНИЕ

След като плените злите помисли, отхвърлете ги и ги пратете надалеч!

ОТХВЪРЛИ МИСЪЛТА

Целта е да се откажем от мисълта, както бихме отказали да отворим вратата на някой, който би искал да ограби дома ни. Един обикновен акт на отхвърляне е, когато изречем: „В името на Исуса аз отхвърлям тази мисъл и въображение. Изпращам те право при Исус!

ИЗГОВАРЯЙ ИСТИНАТА

Мощен начин, чрез който може да подсигурите отхвърлянето на злите помисли е, като изговорите истината, която ще унищожи лъжата. Всяка лоша мисъл е основана върху лъжа. Колкото повече познаваме Словото, толкова по-лесно ще можем да разпознаем лъжата, защото ще знаем истината.  По този начин ще можем да приложим Библейски текстове, изричайки ги устно или мисловно, които ще унищожат лъжата. Исус ни показа начина, като устоя на изкушенията на сатана в пустинята, изричайки Писанията (Лука 4).

Това са няколко Библейски стиха, с които можете да си послужите в борбата срещу сексуалните изкушения:

1. „Всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си” (Матей 5:28).

2. „Светило на тялото ти е твоето око; когато окото ти е здраво, то и цялото ти тяло е осветлено; а когато е болнаво, и тялото ти е в мрак” (Лука 11:34).

3. „Бягайте от блудодеянието! Всеки друг грях, който би сторил човек, е вън от тялото, но който блудства, съгрешава против своето си тяло” (І Кор. 6:18).

4. „Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.” (ІІ Кор. 10:4-5).

5. „Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте.” (Фил. 4:8).

6. „И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога. Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава” (Кол. 3:1-4).

ПРЕНАСОЧВАНЕ НА МИСЛИТЕ

Последното действие, което можем да предприемем, е пренасочването на нашите мисли към нещо чисто (Фил. 4:8 Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте.” и Кол 3:1-2 „И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното”).

Трябва да измъкнем умовете си от опасната зона. Например: когато се боря с някое изкушение, аз започвам да цитирам стихове от Библията в продължение на няколко минути, докато изкушението не ме напусне.

В добавка можете също:
1. Да се молите.
2. Да възхвалявате и величаете Елохим.
3. Да се махнете от опасната зона.
4. Да се обадите на приятел и да се помолите заедно.

Понякога се налага да повторим гореспоменатите стъпки няколко пъти, преди изкушението да ни напусне. Налага се да бъдем постоянни и решителни, и да не се предаваме на лоши мисли. Когато не еднократно употребяваме властта си в избора си на праведност, нашите „духовни мускули” ще заякват все повече и когато пред нас изникне поредното изкушение, ще ни бъде по-лесно да устоим.

Ако нямате план или начин за запаметяване на Библейски стихове, моля ви, отделете време да си съставите такъв, който да е най-подходящ за вас. Например, ето какво правя аз: Когато имам своите тихи моменти с Бог, аз записвам Библейски стихове на малки листчета хартия и след това ги преглеждам често, докато ги запомня. Когато науча 12 стиха, аз започвам нова колекция от стихове. Запаметяването на Библейски стихове ми е помогнало извънредно много в борбата срещу изкушенията. Колкото повече запомням, толкова повече „запаси от амуниции” придобивам за унищожаването на лъжите, които се изпречват на пътя ми.

НЯКОЛКО ВЪПРОСА, НА КОИТО ДА СИ ОТГОВОРИТЕ

1. Какви сексуални спомени причиняват значителни проблеми във вашия всекидневен мисловен живот?

2. Какви са двете стъпки, които може да предприемате всеки ден, за да изчистите вашият ум от тях?

3. Каква е уникалната сила на кръвта на Исус по отношение на нашата съвест? (Евреи 9:14).

4. По какъв начин използваш въображението си, за да съгрешаваш?

5. Какви действия ще предприемеш през първите няколко секунди на нахлуващите зли помисли? (ІІ Кор. 10:5).

6. До какви опасности може да доведе факта, че не отхвърляме и не връзваме злите помисли?

7. Какви са трите елемента на отхвърляне на лошите мисли и греховното въображение?

8. Каква духовна „военна тактика” използва Исус в борбата Си с изкушенията на дявола (Лука 4:1-13). Мислите ли, че запаметяването на Библейски стихове е важно средство в използването на тази тактика?

9. В каква посока ще пренасочите мислите си следващият път, когато пред вас изникне изкушение?

КАКВО ДА КАЖЕМ ЗА МАСТУРБАЦИЯТА?

Мастурбацията е въпрос, по който всички са готови да спорят. Дори и в църквата се забелязват различни идеи по тази тема. Една от най-големите причини за мнoгoто мнения по въпроса, е удобството, което тя предоставя. Мастурбацията дава възможност на хората да задоволяват себе си, без да разчитат за това на някой друг. Да не споменаваме, че този вид полово удоволствие може да бъде доставено когато и където пожелаем.

Освен, че притежава гъвкавост, мастурбацията съдържа и огромен елемент на безопасност – предпазване от болести, нежелана бременност и проблемни връзки. За това като съберем всичките тези фактори, можем да си направим извода, че мастурбацията създава много удовлетворение. А всичко, което кара хората да се чувстват добре, ги прави склонни да се водят от личното удоволствие, вместо от истината.

Но бих желал да разгледам проблема от Библейска гледна точка. Аз вярвам, че мастурбацията не е здравословна и не е според Словото поради следните причини:

1. Мастурбацията е да правиш секс със себе си. Бог не създаде секса за един човек, а за двама. В Битие 1:28 се казва: „И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.” Забележете къде пада ударението „за ТЯХ”, не за нея или него. Сексът беше създаден  за двойки (брачни), а не за отделния индивид.

2. Мастурбацията обезчестява тялото, а то не беше създадено за самоудоволствие (сексуално). Мастурбацията е злоупотреба с естествената цел на нашето тяло. Бог желае човек да живее като жива жертва, свята и угодна на Бог (Римляни 12:1). Бог иска да използваме духовно нашите тела, правейки ги „святи обиталища” (І Кор. 3:16). Мастурбацията не прославя Бог.

3. Мастурбацията е извратено използване на нашия ум. Тя стимулира въображението. Храни се с образи. Във ІІ Кор. 10:5 четем: „Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа”. Словото ни учи да „избягваме зли помисли, въображения”. Задайте си въпроса: Мисли ли Исус, Месията, за голи жени?

4. Мастурбацията е неправилно използване на нашите емоции. Тя ни кара да се чувстваме добре както външно, така и вътрешно; да търсим сексуални удоволствия, за да възприемаме живота по-добре. За много хора тя е изход от стреса и товара на ежедневието. Но Господ Бог иска мъжете и жените да Му се доверяват напълно, за да са свободни и щастливи.

Притчи 3:4-5 „Така ще намериш благоволение и добро име пред Бога и човеците. Уповавай на Господа от все сърце, и не се облягай на своя разум.

П-р Даниел Розен, Йерусалим

Източник: www.jfls.org/holiness_and_purity

Bookmark and Share     

 

 
 

 
 
 
 
Daniel & Vered-Chen Rozen