Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/x137host/hristianstvo.net/daniel/cmsimple/cms.php on line 43
Daniel & Vered-Chen Rozen - Изложение на нашата вяра
 

Изложение на нашата вяра

Ние вярваме, че цялата Библия (Стар и Нов Завет) е вдъхновеното и единственото безпогрешно Слово на Бог. Ние Го възпримаме като върховна власт. То е и надеждно по отношение на всички въпроси, касаещи  вярата и поведението.

Ние вярваме, че има само един истински жив Бог, който е вечен и който разкрива Себе Си в три лица: Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух.

Ние вярваме в Богочовека, който е Исус Месията; вярваме, че е роден от девица и е живял безгрешен живот; вярваме в чудесата, които е вършил и в това, че Той умря за нас; вярваме в Неговото възкресение и в това, че Той седи от дясно на Бог Отец; вярваме в завръщането Му със сила на тази земя и установяване на царството Му в Ерусалим.

Ние вярваме, че хората паднаха в грях и загубиха душите си, но чрез благодатта на Божието спасение ние се раждаме отново с вяра в Исуса Месията.

Ние вярваме, че има вечен живот както за спасените, така и за погиналите. За спасените – вечен живот в Рая, а за погиналите – вечно осъждение. Ние вярваме, че единственият начин да избегнем огъня на ада е чрез приемането на Исус за личен Спасител, личен Месия.

Ние вярваме, че чрез изповядване на греховете си с покаяние всяко живо човешко  същество ще се спаси, тъй като Исус вече плати цената за греха чрез Своята изкупителна смърт на Голгота и чрез драгоценната Си кръв, която проля както за евреите, така и за езичниците, за да бъдат простени и примирени с Бог.

Ние вярваме, че водното кръщение чрез потапяне е акт на послушание спрямо Бог, публично отричане от стария (грешен) човек и провъзгласяването на нов живот в Исуса Христа.

Ние вярваме, че Святият Дух работи и днес, като обитава в нас и че Неговите мотивиращи принципи карат всички вярващи да живеят угоден на Бог живот, дарявайки ни с даровете и плодовете на Святия Дух, изявяващи се чрез нас според Писанията.

Ние вярваме в причастието (преломяването на хляба) – Господната трапеза, която е възпоменание за жертвата Му на кръста, за измиването на греховете ни; Завет, обещание, общение в единство на духовното христово тяло, като не се поставят никакви стени на разделение или елиминиране на индивидуалността.

Ние вярваме във вечния Завет, който Бог сключи с Израел така, както е писано в Стария Завет (Израел е като зеницата на Божиите очи) и че в последните времена Израел ще се обърне към Бог и ще приеме Исус за свой Месия.

Ние вярваме, че Старият и Новият Завет са неразделни така, както вярващите в Исус юдеи и вярващите от другите народи трябва да са едно в Него; че заветът, който Бог сключи с Авраам и благословенията, които му даде, са неотменими и безусловни. По този начин Бог даде правото на собственост над земята Израел на евреите; даде им и обещанието за потомък (Месия), който ще освободи Израел и ще излее Месианските обещания върху целия свят, тъй като клоните не държат корена, а коренът – клоните.

Ние вярваме във възстановяването на всичко, завръщането на църквата към нейните библейски, еврейски корени на вярата и абсолютното функциониране на петкратното служение. Ето защо ние не поставяме никакви ограничения за откровения, които можем да получим в бъдеще, стига да са според Библейските Писания, за да получим благословенията в пълнота. В името на Отца, Сина и Святия Дух, Амин.

Bookmark and Share     

 

 
 

 
 
 
 
Daniel & Vered-Chen Rozen