Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/x137host/hristianstvo.net/daniel/cmsimple/cms.php on line 43
Daniel & Vered-Chen Rozen - Израел се нуждае от ново Пасхално чудо
 

Израел се нуждае от ново Пасхално чудоГоспод ни изведе из Египет със силна ръка, с издигната мишца, с голям ужас, със знамения и с чудеса”. (Второзаконие 26:8).


Преди близо 4000 години, потомците на Авраам са били роби, които работели до изнемога за тираничен владетел. Фараонът на Египет се е отнасял към тях с изключителна жестокост. След 430 години робство, евреите извикали към Бога за помощ и Той отговорил на техния зов. След девет последователни язви, които сполетели Египет, Господ изпратил ангела на смъртта, за да убие всичките им първородни синове, включително и сина на фараона.

 

Ангелът на смъртта подминал домовете на израилтяните, виждайки кръвта на агнето, с която по Божие нареждане белязали страничните и горните прагове на своите жилища. Извеждайки ги от египетското робство, Бог по чудотворен начин разтворил Червено море пред тях и със силната Си мишца ги повел през планината Синай към земята, която Той беше обещал на Авраам. Всяка година по време на Пасха, евреите по целия свят си спомнят и празнуват освобождението на предците си.


За новородените християни Пасха съдържа много духовни ключове, които за жалост, голяма част от вярващите са забравили или предпочитат да ги игнорират. Вместо кръв от агне, преди 2000 години Яхве ни осигури кръвта на Божия Агнец, Своя Единороден Син, Йешуа. Вместо освобождение от робството на египтяните, сега сме освободени от робството на сатана и на греховете, чрез които той се опитва да държи вързани. И вместо пред лицето на сигурна смърт, сега сме изправени пред надежда за вечен живот в Божието царство.

 

Ако не по друга причина, то поради факта, че сме дълбоко задължени на евреите (Йоан 4:22, Римляни 3:1-2), ние трябва живо да се интересуваме от това, което се случва с Израел. Истинската църква е присадена към еврейския народ и християните нямат бъдеще и съдба без Израел и евреите.


И днес има много „фараони” в света, които се опитват да доминират над нацията и хората на Бога, полагайки усилия да осуетят плановете и целите, които Яхве има за Своя народ Израел – да бъде земното местоположение на Неговото царство и седалището, където Йешуа най-накрая ще заеме полагащото му се място като Цар на царете и Господ на господарите, сядайки на Давидовия престол в Храма в Йерусалим, неделимата столица на Израел, населена от евреи, които ще Го посрещнат с думите: „Baruch ha bah B Shem Adonai”: „Благословен, който идва в Господното име”.


В много отношения Израел все още е „в Египет”. Милиони евреи продължават да живеят в други народи (Египет), вместо да се върнат в Обещаната им от Бога земя, емигрирайки в Израел. По-голямата част от еврейския народ все още са в робството на греха и не са в новозаветни взаимоотношения със своя Бог.
Моля те, моли се за евреите. Моли се, докато разказват историята на Пасха, да прогледат за истинския Божий Агнец и да усетят необходимостта от Неговата кръв, която да ги измие от греховете им. Моли се, докато държат Afikomen (средното парче от трипластния безквасен хляб, наречен Единство), да получат свръхестествено откровение за значението на гръцката дума за Пасхалната церемония, Afikomen, която означава „Аз Съм дошъл” и че това говори за Месията.

Bookmark and Share     

 

 
 

 
 
 
 
Daniel & Vered-Chen Rozen