Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/x137host/hristianstvo.net/daniel/cmsimple/cms.php on line 43
Daniel & Vered-Chen Rozen - Църквата като Невяста Христова
 

Църквата като Невяста Христова

 

И Духът и невестата казват: Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди. И който е жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота” (Откровение 22:17).

  

 

1.  Църквата от Последното време като Невяста Христова 

А.  Най-съществената характерна черта на Църквата от Последното време, от която ние сме част, е, че тя е скъпоценната невяста, която има откровение за Исус – любящият Цар – Младоженецът. Църквата ще функционира не само като армия, семейство или пък тяло, но ще има твърдото убеждение, че ние сме обичани от Исус по начина, по който съпругът обича съпругата си.

Б. Невястата Христова не е нещо, което е обвързано с пол. Тя ни поставя в една превилигирована позиция във взаимоотношенията ни с Бог. Булката има уникалната привилегия и близост в тази приятелска връзка и това интимно общуване, при което можем да познаем сърцето на Бог. Ние преживяваме Неговите емоции и чувстваме малка част от това, което Той изпитва към нас. Ние сме поканени да преживеем такава любов, каквато никое друго от Божиите творения не може да познае.

- Цар Давид каза, че от всичко най-много желае – да гледа Божията прелест. Той управляваше цялата нация, ръководеше правителството и армията, и въпреки всичко неговото сърце желаеше гореспоменатото. Давид беше цар, воин, който се вглеждаше в красотата на Бог. „Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся – да живея в дома Господен през всичките дни на живота си. За да гледам привлекателността на Господа. И да Го търся в храма Му.” (Псалм 27:4).

- Йоан също разбираше всичко това. Въпреки че беше един от „синовете на гърма”, той говори за себе си като за „ученика, когото Исус обичаше” и дори е можел да положи главата си на гърдите на Исус. „А на трапезата един от учениците, когото обичаше Исус, беше се облегнал на Исусовото лоно.” (Йоан 13:23).

- Когато Йоан Кръстител говори за мотивите на своето сърце, той описа себе си като един, който стои и слуша гласа на Младоженеца. „Младоженецът е, който има невестата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца; и така, тая моя радост е пълна.” (Йоан 3:29).

2. Молитви за завръщането на Христа.


А. Невястата на Исус ще говори и прави това, което говори и прави Духът на Бог. По целия свят Невястата ще вика поради помазанието, излято върху нея от Святия Дух. Духът и църквата не се молят по отделно. Духът на Бог е, Който се моли чрез църквата. Духът и Невястата са едно.

Б. Можем да се молим Исус да дойде по три различни начина.

- Ние Го молим да се доближи до нас като отделни личности.

- Ние Го молим да се доближи до нашата църква или географски район. Това е съживление.

- И най-накрая, когато Го молим да дойде, Той ще се завърне при Второто Си Пришевствие.

В. Божието сърце се трогва от нашето хваление и ходатайствени молитви.

- Той не е Цар, който управлява от разстояние. Той всъщност обича гласа на Своя народ.

- Когато молитвата е продължителна, тя променя духовната атмосфера над градовете и районите, за които се молим. Управлението на Бог се освобождава чрез нашите молитви.

- Най-голямото съживление в човешката история ще избухне по време на голямата скръб. Божията сила ще бъде освободена в нас, за нас и чрез нас.

Bookmark and Share      

 

 
 

 
 
 
 
Daniel & Vered-Chen Rozen